Prawidłowy układ podręczników szkolnych?>

podręczniki szkolne

Podręczniki do szkoły opracowywane są przez całe sztaby specjalistów - pod kontrolą znajduje się nie tylko ich zawartość, ale również układ treści. Ponieważ w książce takiej chodzi głównie o aspekt edukacyjny, właściwy układ musi wpływać na kolejność przyswajania informacji oraz o łatwe zachodzenie tego procesu u uczących się. Podręczniki szkolne i ich wybór do zastosowania w szkołach odbywa się mniej więcej na podstawie takiego kryterium. Informacje tworzące treść muszą zostać czytelnie przedstawione.

Przydatne są wszelkiego rodzaju sposoby formatowania tekstu, czyli pogrubienia, podkreślenia, stosowanie większej lub kolorowej czcionki. W przypadku nowszych podręczników szkolnych, spotyka się często również specjalne elementy na marginesach stronic. Są to np. dymki lub strzałki, wskazujące najbardziej istotne aspekty na danej stronie. Dzięki takim dodatkom, nauka jest ciekawsza, a lepiej widoczne informacje łatwiej zapadają w pamięć. Korzystnie na jakość przyswajania wiedzy wpływa także istnienie tabel oraz podobnych podsumowań, gdzie wiadomości są zgromadzone w jednym miejscu i do tego uporządkowane.