Jagoda Cieszyńska - nie tylko dla tych, co kochają czytać?>

Jagoda Cieszyńska

Jagoda Cieszyńska to ceniona logopeda, pedagog i logopeda. Praca z dziećmi i ich opiekunami daje jej radość i pozwala cieszyć się życiem. Jeszcze więcej radości daje świadomość, że w prosty sposób można pomóc dzieciom, które borykają się z problemami natury logopedycznej.

„Kocham czytać“ to zestaw osiemnastu zeszytów, do których autorka dołączyła poradnik oraz ćwiczenia. Publikacja w szczególny sposób adresowana jest do dzieci z problemami logopedycznymi oraz ich rodziców. Przyznać należy, że Jagoda Cieszyńska opracowała swoją publikację w sposób przemyślany i bardzo elokwentny, uwzględniając przy tym możliwości percepcyjne dzieci, ich problemy logopedyczne oraz to, że publikacje adresowane do tej właśnie grupy powinny być ciekawe, wciągające i jednocześnie rozwojowe. Oczywisty jest fakt, iż książka, która adresowana jest dla dzieci z problemami dyslektycznymi, powinna przede wszystkim zachęcać do regularnych ćwiczeń, stwarzając jednocześnie scenerię zabawy i przygody. Działania te w prosty i jednocześnie bardzo skuteczny sposób przekładają się na rozwój małego człowieka.