Wydawnictwo Operon - Dla nauczycieli i uczniów?>

Na pewno jednym z bardziej znanych wydawnictw w Polsce jest Operon. Wydaje ono książki, podręczniki, a także filmy edukacyjne. Podręczniki do nauki języka polskiego czy na przykład historii opracowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon są popularne nie tylko w naszym kraju. Te publikacje docierają także w różne miejsca na terenie Europy, głównie do szkół polonijnych.

Wydawnictwo znane jest nie tylko ze swoich publikacji - popularne są także organizowane przez nie projekty i akcje edukacyjne. Wymienić tu należy choćby ''Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM'', "Próbna Maturę z OPERONEM i Gazetą Wyborczą” czy Ogólnopolski konkurs literacko - filmowy DEKALOG 89+.

W swojej bardzo bogatej ofercie Wydawnictwo Operon ma także niezwykle przydatne publikacje pozwalające przygotować się nauczycielom do prowadzenia zajęć w różnego typu szkołach. Ważne jest też to, że dzięki staraniom osób pracujących w Wydawnictwie Operon, sytuacja dzieci cierpiących na dysleksję, a także na innego typu problemy z nauką, znacznie się poprawiła.
Tags: